SVISLÁ PILA TVS

ODEBÍRÁ DVĚ STRANY KMENŮ, HRANOLŮ A KRAJINEK

Vyžádat cenu a informace!

Twin Vertical Saw – dvojitá svislá pila používá pilové pásy s tenkým zářezem k efektivnímu odebírání dvou svislých stran kmenů o průměru až 400 mm.

TVS je úsporná,univerzální, konstruována pro vysoký výkon a se silnou stavbou pro roky spolehlivé služby. TVS pracuje stejně dobře jako samostatná jednotka nebo začleněná do linky.

Přemístitelné ovládací stanoviště soustřeďuje veškeré ovládání rychlosti řetězu posuvu, šířky řezu, aktivaci laseru i volitelného Pracovního nastavení. Počítač Pracovního nastavení uchovává pět různých předem nastavených šířek, což umožňuje aby operátor rychle měnil rozměry řezu podle velikosti kmene, omezí se potřeba nejprve kmeny třídit.  

Různé uspořádání systému posuvu vytváří z TVS jedno z nejpružnějších řešení pro odebírání dvou stran z rovných i zahnutých kmenů i krajinek rychlostí 0 - 25 m za minutu. 

Řetězy posuvu pro kulaté kmeny

- Systém posuvu do V pohybuje najednou jedním kmenem pilou TVS. Hroty s přítlakem dolů kmen vedou. Rozestupem úchytů lze pohnout, aby odpovídal standardním délkám kmenu. To je dobrá možnost pro rovné kmeny se standardními délkami.
- Systém posuvu řetězem s hroty  s odolnými horními válečky s hroty dodávají kmenu stabilitu při průchodu pilou. Kmeny lze zakládat na řetězový posuv s malými vzájemnými mezerami nebo bez mezer. Tato možnost je ideální pro zvýšení produktivity u rovných i zakřivených kmenů. Výstup lože má tři možnosti pro manipulaci s krajinkami.  

- Boční kotouče – pneumaticky obsluhovaná ramena, která přidrží postranní prkno ke kmeni dokud nedosáhne požadované zóny odpadnutí. Ramena se rozevřou a společně dvě postranní prkna uvolní.
- Boční válečky – šroubovité válečky jsou podél obou stran výstupního lože a jak je kmen pořezán, postranní prkna spadnou na válečky a postupně se pohybují směrem ven dokud nespadnou na příčný dopravní stůl.
- Ekonomická verze – toto lože nemá žádné šroubovité válečky nebo boční kotouče a postranní prkna padají přímo na příčný dopravník. 

Řetězy posuvu pro dřevo, které má už rovnou stranu

- Zpracování hranolu - Pro pravoúhlé pořezání dřeva, které má už dva rovně seříznuté povrchy je k dispozici plochý řetěz posuvu s horními válečky s hroty. To se obvykle využívá, když jsou spolu v lince zařazeny dvě TVS.  
- Omítání krajinek - Další populární využití pro TVS je linka pro vytěžení krajinek. Objemné krajinky lze nechat projít TVS a pak přesunout k následné pile nebo následné pile s více hlavami.

Vybavení TVS

Twin Heads

Dvojice řezných hlav
Řeže při jednom průchodu dvě strany kmene.

LubeMizer

Mazání pilového pásu LubeMizer
Průmyslový Wood-Mizer systém mazání pilového pásu udržuje během řezání obě strany pásu čisté.

Hydraulic Tension

Hydraulické napínání pilového pásu
Centralizovaný systém napínání obou pilových pásů najednou.

Standardní řetěz posuvu tvaru V
Jednoduchá konstrukce řetězu posuvu pro standardní délky kmene. Válečky s přítlakem udržují kmen v zajištěné poloze.

Spiky Chain feed system

Volitelně řetěz posuvu s hroty
Výsledkem kombinace odolných válečků s hroty a řetězu posuvu s hroty bude větší produktivita a zlepšená stabilita zahnutých kmenů.

Flat Chain feed system

Volitelně plochý řetěz posuvu
Plochý řetěz posuvu s odolným přítlakem dolů s hroty je konstruován pro řezané dřevo, které už má jednu stranu rovnou.

Možnosti konfigurace Pila Ložní

Dog feed table Spiky Chain Table Flat Chain Table
s podávacím stolem stolem s řetězem s hroty stolem s plochým řetězem
 Rychlost řetězu posuvu 25 m/min 25 m/min
25 m/min
 Typ řetězu Řetěz posuvu (výstupky každých 56 cm pro zarážky)  Řetěz posuvu s hroty Plochý řetěz posuvu
 Typ s přítlakem dolů Válečky přítlaku dolů s hroty Silné válečky přítlaku dolů s hroty Silné válečky přítlaku dolů
ŘEZNÁ KAPACITA
 Min. kmene průměru 100 mm 100 mm 100 mm
 Max. kmene průměru 400 mm 400 mm 400 mm
 Min. délku kmene 0.9 m 0.9 m 1.2 m (FT2.4)
1.5 m (FT3.6)
 Max. délku kmene 3.6 m 2.4 m (SC2.4)
3.6 m (SC3.6)
2.4 m (FT2.4)
3.6 m (FT3.6)
 Min. šířky řezu 70 mm 70 mm 80 mm
 Max. šířky řezu 250 mm 250 mm 250 mm
Rozměry Pily
 Délka 4.8 - 8.4 m 5.8 - 10.10 m 9.42 - 12.52 m
 Šířka 2 m 2 m 2 m
 Výška 2.15 m 2.15 m 2.15 m
 Velikost vývodu odsávání pilin 150 mm 150 mm 150 mm

TVS Videa

Specifikace

VÝKON
 Standardně 2 x 11 kW elektrický
 Volitelně 2 x 7.5 kW elektrický
PILOVÝ PÁS
 Délka 4.67 m
 Průměr 32-38 mm
 Průměr kola pilového pásu  600 mm
ŘEZNÁ KAPACITA
 Min. kmene průměru  100 mm
 Max. kmene průměru  400 mm
 Min. délku kmene  900 mm
 Max. délku kmene  3600 mm
 Min. šířky řezu  70 mm 
 Max. šířky řezu  250 mm 
FUNKCE HLAVY PILY A VOLITELNÉ MOŽNOSTI
 Standardně Dvojice řezných hlav
Hydraulické napínání pilového pásu
Mazání pilového pásu LubeMizer
Manuální stavění hlavy
 Volitelně Laserové ukazovátko
Pracovní nastavení
Elektrické stavění hlavy
Se nastaví všechny kladky
Volitelně pila stoly
 Standardně vstupním a výstupním válečkovým
stolem s posuvu do V
 Volitelně vstupním a výstupním válečkovým
stolem s řetězem s hroty
vstupním a výstupním válečkovým
stolem s plochým řetězem
Plošina pro kmen
Dopravní plošina na krajinky

TVS VERZE

TVS Dog Feed
TVS S PODÁVACÍM STOLEM

TVS Spiky Chain
TVS SE STOLEM S ŘETĚZEM S HROTY

TVS FT
TVS SE STOLEM S PLOCHÝM ŘETĚZEM

Nové příběhy o úspěchu

Nové video! Buďte první kdo jej zhlédne – pilařův slib!

Nové video! Buďte první kdo jej zhlédne – pilařův slib!

Od práce se dřevem v mladém věku k provozování pily se svým bratrem a synem se pilař svěřuje se svou cestou životem spjatým se dřevem a se slibem, který vychází z jeho lásky k...