Zprávy

26. října 2017

WOOD-MIZER EUROPE VÍTĚZÍ VE FILMOVÉ SOUTĚŽI OSN O CÍLECH UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

5. října 2017 se Wood-Mizer Europe účastnil na polském filmovém festivalu věnovanému podpoře programu OSN ’17 Cílů’.

17 cílů udržitelného rozvoje podepsalo 193 hlav států v roce 2015 a program sestává z celosvětové sítě organizací věnujících se odstraňování chudoby podporou prospěšnému podnikání, ukončení hladovění podporou zemědělství, umožnění lepšího přístupu ke vzdělání atd. Cíl číslo 15 je ‘Udržitelné spravování lesů…’

Filmový festival byl otevřen zvláště firmám a nevládním organizacím v Polsku, aby se podělily, jak jejich organizace přispívají k úspěchu programu ’17 Cílů’. Celkem bylo přihlášeno 58 filmů a 27 jich do soutěže bylo přijato.

Wood-Mizer Europe přihlásil film ‘Nasza Zielona Planeta’ (Naše zelená planeta). Závažné otázky kladené ve filmu a skutečné příklady ze života dobře rezonovaly s publikem a film získal  ‘Cenu diváků’ spolu s  Třetím místem celkového oficiálního hodnocení.

Krátké video představuje problémy zaznamenané rozvojovými trhy s ohromnými lesními zdroji, ale s neschopností odpovědného a udržitelného přístupu ke dřevu. Tato kombinace pak přispívá k pokračujícímu odlesňování a ilegální těžbě. Video Wood-Mizer klade otázky “Co může udělat jeden člověk?”

Problém je zosobněn třemi různými jednotlivci, kteří čelili obrovským překážkám. V Africe řeže misionář kousek borovice, ta je odpadem, jelikož tam neexistuje efektivní způsob jak proměnit kusy méně kvalitního dřeva na něco použitelného. Na Filipínách boj vlády proti nezákonné těžbě vyústil v deseti tisíce kubíků konfiskovaného dřeva, které rychle tleje na hromadách rozesetých po celé zemi. V severní Anglii hledá farmář zoufale způsob jak udržet svou farmu rentabilní a jak pokračovat v práci, kterou má rád.

A jejich řešení zahrnuje pily Wood-Mizer. Misionář instaloval malou dostupnou pilu a začal proměňovat méněhodnotné dřevo na části pro stavbu včelích úlů – základ pro včelařský program, který pomáhá tisícům Zambijců vybudovat lepší život pro své rodiny. Místo nechat dřevo shnít, použila filipínská vláda 12 mobilních pil Wood-Mizer pro zpracování konfiskovaného dřeva na přibližně 150,000 školních lavic pro potřeby venkovských škol. A farmář může začít s mobilní pilou podnikání, to přinese farmě trvalý příjem a udržitelnou budoucnost pro jeho rodinu.

Fotografie Wojciech Matecki

Oficiální tisková zpráva

Webová stránka 17 Goals – 17 Cílů

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

VÍTEJTE

Články na našich stránkách ukazují, jak majitelé pil Wood-Mizer po celém světě aktivně přispívají k růstu místních ekonomik a zpracovávají dřevo udržitelným způsobem a ziskem.

ZPRÁVY