• Image 1
    Image 2
    Image 3
    Image 4
    Image 5
    Image 6

BLOG - Články

Jak vybrat profil pilového pásu

23. června 2021

Jak vybrat profil pilového pásu

Použití nejlepšího pilového pásu je klíčem ke zvýšení produkce, zlepšení kvality řezu a snížení nákladů na vlastní řezání. Wood-Mizer vyrábí v oboru přední sortiment pilových pásů s více než 100 kombinacemi založenými na profilu, šířce, tloušťce, rozteči zubů a materiálu pásu pro jakýkoli druh řezání nebo rozmítání od syrového měkkého dřeva po abrazivní tvrdá dřeva. S širokou nabídkou dostupných možností může být výběr pilových pásů tak, aby nejlépe splnily vaši konkrétní operaci naprosto dokonalý. Zde je užitečný průvodce k pochopení různých částí pilového pásu a jak vybrat nejlepší profil a materiál pásu pro vaše konkrétní řezné použití.A = rozteč zubů
B = zubová drážka
C = výška zubu
D = úhel čela
E = úhel hřbetu
F = šířka pilového pásu
G = tloušťka pilového pásu
H = šrank

A. Rozteč zubů
je vzdálenost mezi jednotlivými zuby od špičky ke špičce. Kratší rozteč (1/2", 5/8", 3/4" a 7/8" - 12.7mm, 15.87mm, 19.05mm a 22.22mm) se obecně používá pro řezání s nižším výkonem (18kW / 24HP nebo méně), následné zpracování a rozmítání, zatímco širší rozteč zubů (1” a 1-1/4” – 25.4mm a 31.75mm) je ideální pro provoz s velkou produkcí a vysoký výkon (18.5kW / 25HP nebo více).

B. Zubová drážka je oblast mezi zuby, která zachycuje a odstraňuje piliny a přitom poskytuje pevnost zubu. Výška zubu musí být dostatečně vysoká, aby umožnila drážce vynášet piliny z řezu.

C. Výška zubu je vzdálenost od nejnižšího bodu zubové drážky k nejvyšší špičce zubu. Vyšší zuby  (úhel čela 4°, 7° a Turbo 7°) poskytují větší práci při vyšším výkonu (18.4kW / 25HP nebo více) se zvýšeným odstraňováním pilin. Kratší zuby (úhel čela 9° a 10°) jsou lepší pro nižší výkon (18kW / 24HP nebo méně), řezání kmenů malého průměru, rozmítání a následné zpracování.

D. Úhel čela udává o kolik je čelo zubu skloněno vpřed od 90 stupňů. Úhel čela by měl být volen podle  druhu dřeva, který řežete.4° pilové pásy – Nejmenší úhel čela pro řezání zmrzlého, houževnatého tvrdého dřeva a sukovatého měkkého dřeva.

7° pilové pásy – Pevný, celkově profil s dobrou kapacitou zubové drážky pro řezání vyšším výkonem (18.4kW / 25HP nebo více) tvrdého dřeva.

Turbo 7° pilové pásy
– K dispozici jen od Wood-Mizer, tento vysoce výkonný profil s agresivním úhlem hřbetu 39° je konstruován speciálně pro extrémní a exotická tvrdá dřeva při řezání zařízením o vyšším výkonu (18.4kW / 25HP nebo více).

Turbo 747 pilové pásy – K dispozici jen od Wood-Mizer, tento profil je slučitelný se všemi výkonovými úrovněmi a vyznačuje se hlubší kapacitní zubovou drážkou pro zvýšené odebírání pilin, extrémním úhlem hřbetu 47° pro větší řezné rychlosti a ostrými pronikavými hroty pro zvýšenou přesnost řezání.

9° pilové pásy – Ideální pilový pás pro řezání nižším výkonem (18kW / 24HP nebo méně) zmrzlého dřeva, tvrdého dřeva a kmenů o malém průměru.

10° pilové pásy – Velice populární víceúčelový pilový pás pro všechny úrovně výkonu pro řezání nerovnoměrně tvrdého dřeva jako je červený dub,  třešeň, ořech, měkký javor a topol.

Vortex™ pilové pásy – K dispozici jen od Wood-Mizer, tento jedinečný profil odstraňující piliny má větší kapacitu drážky pro lepší odstraňování pilin z prknaF. Šířka pilového pásu je vzdálenost mezi špičkou a hranou pásu. Širší pilové pásy (1-1/2" až 2" – 38mm až 50mm) jsou navrženy pro pily vyššího výkonu (18.4kW / 25HP nebo více), poskytují větší rychlost podávání a lze je vícekrát přeostřit. Úzké pilové pásy (1-1/4" až 1-1/2" – 32mm až 38mm) jsou pro pily nižších výkonů (18kW / 24HP nebo méně) a náročnější řezání.

G. Tloušťka pilového pásu.
Tlustší pilové pásy (.045", .050", .055") poskytují větší rychlost podávání a lepší řezný výkon v náročných řezných podmínkách jako je sukovatý, zmrzlý, suchý nebo mimořádně tvrdý materiál, ale vyžadují vyšší výkon (18.4kW / 25HP nebo více). Tenčí pilové pásy (.035", .038", .042") poskytují delší pružnou životnost s pilami nižšího výkonu (18kW / 24HP nebo méně) kde produkce nebo rychlost není prvořadý faktor.

H. Šrank zubu je vzdálenost vyhnutí zubu od těla pásu nebo od vyhrabávacího zubu pásu. Šrank čistí dráhu ve dřevě pro tělo pásu, dráha je měřena zářezem nebo celkovým množstvím dřeva odebraném pilovým pásem při každém průchodu. Pilové pásy Wood-Mizer s tenkým zářezem odebírají méně než 2.5mm což znamená asi o 20% více prken z kmene než kotoučové nebo řetězové pily.Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

VÍTEJTE

Články na našich stránkách ukazují, jak majitelé pil Wood-Mizer po celém světě aktivně přispívají k růstu místních ekonomik a zpracovávají dřevo udržitelným způsobem a ziskem.

AKTUALITY

ZAJISTĚTE SI NÁŠ INFORMAČNÍ BULLETIN

Newsletter

Pokud se vám tento článek líbí, nenechte si ujít žádný další! Budete dostávat měsíčně z Wood-Mizer novinky a články do své schránky.

Budu odebírat